O Nas

 MP

dr hab. Michał Polasik, prof. UMK – Prezes Zarządu

Współzałożyciel i prezes zarządu spin-off Technology For Mobile Sp. z o.o.,
Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor ponad 60-ciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych.
Publikacje dostępne na profilu ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Michal_Polasik  

Wyniki badań prezentował na najbardziej prestiżowych konferencjach zagranicznych z tej tematyki, organizowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank Kanady i Bank Finlandii. Jest laureatem konkursu im. Mariana Kantona na najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów płatniczych w 2002 roku oraz wyróżnienia indywidualnego Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rozprawę doktorską w 2005 roku. Laureat nagrody „Highly Commended Award” przyznanej przez wydawnictwo Emerald w ramach konkursu „the Literati Network Awards for Excellence 2010” za artykuł “Empirical analysis of internet banking adoption in Poland” (współautor dr T.P. Wiśniewski) opublikowany w International Journal of Bank Marketing. W 2016 roku został laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego, ustanowionej przez Zarząd Związku Banków Polskich, w kategorii działalność naukowa za badania polskiego systemu płatniczego.

Kierownik dużych projektów badawczych, m.in.: „Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011; „Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim”, Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, 2010; „Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego”, Warszawski Instytut Bankowości, 2014-2015; „Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych”, Związek Banków Polskich, 2011-2012. Kierował zespołem akademickim w ramach współpracy z Equens SE “European Trend Survey »BANKS & FUTURE 2012«. Trends and Developments in the European Payments Market”, Fraunhofer-Institute i Equens SE, 2012. Zrealizował także szereg innych projektów badawczych w obszarze innowacji płatniczych, kart zbliżeniowych oraz
e-commerce. Realizacja kierowanego przez niego projektu „Bitcoin acceptance & usage survey” zaowocował m.in. publikacją w prestiżowym czasopiśmie International Journal of Electronic Commerce (Impact Factor ISI: 1.872, 45 pkt. MNiSW).

Paweł Matlakiewicz – Członek Zarządu
Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. – spółki, która stanowi formę ułatwienia współpracy między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum w Bydgoszczy a podmiotami zewnętrznymi – przedsiębiorcami. Jest spółką celową powstałą na podstawie art. 86 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zapis ten obliguje uczelnie do tworzenia takich spółek w celu komercjalizacji wiedzy. Taka spółka jest równorzędnym partnerem w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

 

Kontakt

Technology for Mobile Sp. z o.o.
ul. J. Gagarina 5, p. 102
87-100 Toruń

NIP: 9562317422
REGON: 364412367
 

logo UE

Created by VOBACOM sp. z o.o. Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji